Χρήσιμα Έντυπα

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ- ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ για άδεια απουσίας με κλείσιμο φαρμακείου

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ για άδεια απουσίας

Αίτηση για αλλαγή λογαριασμού πληρωμής

Αίτηση (κενή)

Αίτηση (κενή.doc)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ CONTRACT CODE ΕΟΠΥΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- pdf

Κατάθεση ΕΟΠΥΥ

Κατάθεση ΤΥΠΕΤ

Κατάθεση ΕΔΟΕΑΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ