ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΟΠΥΥ PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 25 Νοέμβριος 2011 10:56

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΟΠΥΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ: 

ΓΕΡΑΝΙΟΥ 42 - ΑΘΗΝΑ

Α.Φ.Μ.  997478553

Δ.Ο.Υ.  Α' ΑΘΗΝΩΝ

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10.30 Π.Μ.) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ (ΙΚΑ) :

1) ΣΥΝΤΑΓΕΣ (2 ΠΑΚΕΤΑ: ΕΝΑ ΑΜΙΓΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ)

2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΕΝΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ, ΒΑΛΤΕ ΤΑ ΣΕ ΔΥΟ Η' ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΔΕΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΕΛΟΤΕΙΠ.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ (ΙΚΑ) :

• ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ

• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ