ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ SELF TESTS -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ TESTS ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ PDF Εκτύπωση
Κυριακή, 30 Μάιος 2021 19:42

Διευκρινίσεις Υπ. Εργασίας για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα την εβδομάδα 31 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2021