Ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς Σεπτεμβρίου , Οκτωβρίου και Νοεμβρίου και για τυχόν διαφορές δικαιωμάτων του μηνός Δεκεμβρίου Εισερχόμενα PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 17 Ιανουάριος 2023 12:43

Ενημέρωση για έκδοση τιμολογίων