Σχετικά με την παρακράτηση 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που εκτελείται και τροποποίηση της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών και τιμολογίων λογαριασμού φαρμακείου PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2014 10:34

 Οι νέες οδηγίες συμπλήρωσης καταστάσεων του ΕΟΠΥΥ και διευκρινίσεις
ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014
Αρ. Πρωτ.: Π60/3
Προς:
1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου Αθήνα, ΤΚ 118 54
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
2. ΚΜΕΣ Πειραιώς 181 (1ος όροφος), Τ.Κ. 11853
page1image7728 page1image7888
Θέμα: «Σχετικά με την παρακράτηση 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που εκτελείται και τροποποίηση της συγκεντρωτικής κατάστασης συνταγών και τιμολογίων λογαριασμού φαρμακείου».

Σχετικό: 1. Νόμος 4093/2012, άρθρο 1, υπ. ΙΒ 2 παρ. 12.
2. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας με αρ. πρώτ. Οικ. 232/2-1-2014. 3. Y.A. Αριθμ. ΔΥΓ3(α) /οικ.104747 (ΦΕΚ 2883/Β/2012).

Α. Σύμφωνα με τον ανωτέρω σχετικό νόμο ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον κάθε φαρμακοποιό. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του (σχετικό 2).
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής εκτέλεσης της συνταγής, το 1 ευρώ καταχωρείται αυτόματα στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου.
Για τις χειρόγραφες συνταγές ενιαίου τύπου συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (πράσινες) και τις ηλεκτρονικές συνταγές που εκτελούνται χειρόγραφα προστίθεται κανονικά το 1 ευρώ στο πληρωτέο ποσό του ασφαλισμένου και αφαιρείται από την επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ όπως ακριβώς και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής εκτέλεσης.
Για τις ανάγκες εφαρμογής του μέτρου το τιμολόγιο του φαρμακείου και η συγκεντρωτική κατάσταση του τροποποιούνται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα όπου περιλαμβάνονται και αναλυτικές πληροφορίες για την συμπλήρωση της συγκεντρωτικής κατάστασης των συνταγών (συνημμένα 1).

Β. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/2014) άρθρο 18: ‹‹ Η μηνιαία δαπάνη κάθε φορέα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Προϋπολογισμό του και αντιστοιχεί στην φαρμακευτική περίθαλψη από την οποία εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν ορούς, εμβόλια, παράγωγα αίματος, ταινίες σακχάρου, αναλώσιμα καθώς και το ΕΚΑΣ και γενικότερα ότι δεν αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα››. Σε εφαρμογή των παραπάνω:
I. Τα αναλώσιμα υλικά ήδη υποβάλλονται ξεχωριστά στο λογαριασμό του φαρμακείου.
ΙΙ. Η αφαίρεση του ΕΚΑΣ θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΚΜΕΣ οπότε δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από το φαρμακείο.
ΙΙΙ. Οι συνταγές που εκτελούνται από 1-2-2014 και μετά, και περιέχουν ορούς, εμβόλια, παράγωγα αίματος, θα εκτελούνται ξεχωριστά (από την ΗΔΙΚΑ θα υπάρχει η δυνατότητα τα προϊόντα αυτά να συνταγογραφούνται ξεχωριστά) και θα κατατάσσονται σε ξεχωριστό πακέτο στο λογαριασμό του φαρμακείου. Για την δαπάνη των προϊόντων αυτών θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο. Επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος με τα φάρμακα που αφαιρούνται από την φαρμακευτική δαπάνη και οι συνταγές τους εκτελούνται ξεχωριστά (συνημμένο 2).
Ειδικά για τον Ιανουάριο του 2014 παρότι οι συνταγές που αφορούν σε εμβόλια, ορούς και παράγωγα αίματος, έχουν καταχωρηθεί στην συγκεντρωτική κατάσταση του φαρμακείου, η δαπάνη για αυτά τα προϊόντα θα αθροιστεί ξεχωριστά και θα εκδοθεί ξεχωριστό τιμολόγιο από αυτό των φαρμάκων. Το άθροισμα των ποσών των δύο τιμολογίων πρέπει να συμφωνεί με αυτό του αιτούμενου ποσού της συγκεντρωτικής.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ


Παράδειγμα συμπλήρωσης τιμολογίου:


Ακολουθεί λίστα με τους ορούς, εμβόλια και παράγωγα αίματοςΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΚΠ

Η ΣΚΠ συμπληρώνεται αφού πρώτα έχουν ταξινομηθεί ανά ημερομηνία και έχουν αριθμηθεί όλες οι συνταγές φαρμάκων που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα και πρόκειται να υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ.

Συμπλήρωση πεδίων

ΜΗΝΑΣ: Αριθμητικά ο μήνας που εκτελέστηκαν οι συνταγές που υποβάλλονται (π.χ. 02, 10) ΕΤΟΣ: Το (τετραψήφιο) έτος (π.χ. 2013)
ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ο αριθμός της ενεργής σύμβασης του φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Η επωνυμία του φαρμακείου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός – Αριθμός – ΤΚ – Περιοχή
ΓΡΑΜΜΗ ΗΜΕΡΑΣ
1η στήλη: «Ημέρα»
Αναγράφεται η ημέρα (π.χ. 01, 22, 31) του μήνα που αφορούν τα στοιχεία της κάθε
γραμμής.

2η στήλη: «Α/Α τελευταίας συνταγής»
Αναγράφεται ο αύξων αριθμός που πήρε κατά την αρίθμηση των συνταγών η
τελευταία συνταγή φαρμάκων της συγκεκριμένης ημέρας.

3η Στήλη: «Αξία Συνταγών»
Αναγράφεται το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αποζημίωσης) όλων
των συνταγών φαρμάκων που εκτελέστηκαν τη συγκεκριμένη ημέρα (00:00 – 24:00).

4η Στήλη: «Συμμετοχή Ασφαλισμένων»
Αναγράφεται το άθροισμα των ποσών που κατέβαλαν οι ασφαλισμένοι σαν συμμετοχή (ποσοστό 10% η 25% επί της τιμής αποζημίωσης κάθε φαρμάκου) για τα φάρμακα της κάθε συνταγής που εκτελέστηκε τη συγκεκριμένη ημέρα. Δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το 1€ που τυχόν παρακρατήθηκε από τον ασφαλισμένο.

5η Στήλη: «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ»
Αναγράφεται το άθροισμα των επιβαρύνσεων (ως «Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ» νοείται το μέρος της διαφοράς λιανικής τιμής και τιμής αποζημίωσης που τυχόν βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ).

ΓΡΑΜΜΗ «ΚΛΙΝΙΚΩΝ»: (Συμπληρώνεται μόνο από τα φαρμακεία διανομής) Αναγράφονται (με τη σειρά των πεδίων από αριστερά προς τα δεξιά):

    Το πλήθος των κλινικών συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το συγκεκριμένο μήνα,
    Το άθροισμα των αξιών (υπολογιζόμενων με τιμές αποζημίωσης) όλων των συνταγών κλινικών, και
    Το άθροισμα των επιβαρύνσεων του ΕΟΠΥΥ.

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΟΛΩΝ
Αναγράφονται τα σύνολα των αντίστοιχων στηλών.

1€ - ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Αναγράφεται το πλήθος των συνταγών που υπόκεινται στις διατάξεις για το 1€

1€ - ΠΟΣΟ
Αναγράφεται το ποσό που εισπράχθηκε λόγω του 1€

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : Υπολογίζεται με τον τύπο:

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ = ΣΑξίας – ΣΣυμμετοχής + ΣΕπιβάρυνσης ΕΟΠΥΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Αριθμός: Η Σειρά (αν υπάρχει) και ο αριθμός του τιμολογίου φαρμάκων
Ημερομηνία: Η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου
Ποσό: Το «Πληρωτέο από τον ΕΟΠΠΥ» ποσό του τιμολογίου
Τιμολόγια: Το πλήθος των τιμολογίων που υποβάλλονται (αν π.χ. πρόκειται να υποβληθούν ένα χρεωστικό τιμολόγιο φαρμάκων, ένα πιστωτικό τιμολόγιο φαρμάκων και ένα χρεωστικό τιμολόγιο αναλωσίμων πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός 3. Τα αναλυτικά στοιχεία που αναγράφηκαν στα προηγούμενα πεδία πρέπει να αναφέρονται στο χρεωστικό τιμολόγιο των φαρμάκων).

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Η ΣΚΠ σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φαρμακείου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Αναγράφεται με τη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ η ημερομηνία συμπλήρωσης της ΣΚΠ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Η ΣΚΠ υπογράφεται από τον υπεύθυνο φαρμακοποιό.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

1. Η ΣΚΠ αφορά συνταγές φαρμάκων. Οι χορηγήσεις ορών, εμβολίων, παραγώγων αίματος και αναλωσίμων ΔΕΝ καταχωρούνται με τις συνταγές φαρμάκων και ως εκ τούτου ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ στη ΣΚΠ από 1-2-2014.

2. Για τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη, ορούς, εμβόλια και παράγωγα αίματος ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ καθόλου ΣΚΠ. Απαιτείται όμως να τιμολογούνται με ξεχωριστό τιμολόγιο, ένα τιμολόγιο για τα αναλώσιμα υλικά και ένα για ορούς εμβόλια και παράγωγα αίματος και να συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της υποβολής σαν ξεχωριστό «πακέτο».

3. Σε κάθε τιμολόγιο που εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια και ευκρινώς εάν πρόκειται για τιμολόγιο φαρμάκων ή για τιμολόγιο αναλωσίμων και εμβολίων, ορών και παραγώγων αίματος. Επιπλέον, κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα του φαρμακείου (στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται η επωνυμία και ο ΑΦΜ του φαρμακείου) και υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο του φαρμακείου.

4. Το τιμολόγιο των αναλωσίμων πρέπει να υποβάλλεται μαζί με τη ΣΚΠ και το τιμολόγιο των φαρμάκων ΕΚΤΟΣ του φακέλου.

5. Επί του φακέλου της υποβολής πρέπει να αναγράφονται (δίπλα από τα αντίστοιχα στοιχεία των φαρμάκων) το πλήθος των χορηγήσεων αναλωσίμων που υποβάλλονται και το αντίστοιχο αιτούμενο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό.

   
   
Δείτε παρακάτω, κατέβαστε ή εκτυπώστε τη νέα συγκεντρωτική κατάσταση του ΕΟΠΥΥ:            

Δείτε όλα τα συνημμένα έγγραφα στην πραγματική μορφή τους:

Συνημμένα έγγραφα: