ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΦΣ - ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Εκτύπωση
Παρασκευή, 06 Δεκέμβριος 2019 13:05

ΥΑ για Μονοσυνταξιούχους ΤΣΑΥ

Ενημέρωση των ΦΣ για έγγραφο του Υπ. Εργασίας για τους Μονοσυνταξιούχους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Γνωμοδότηση ΝΣΚ για μονοσυνταξιούχους (198-2017)

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΦΚΑ