Η ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΕΣΤΑ PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2016 13:42

Αθήνα, 23/2/2016

 
ΠΡΟΣ
τους Προέδρους 
των  Φαρμακευτικών Συλλόγων

 

Συνάδελφοι

Με γνώμονα τη Διαφάνεια και την Αξιοπιστία στη λειτουργία τόσο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου όσο και των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει προς όφελος των Φαρμακοποιών, συνεδρίασε εκ  νέου το Δ.Σ. της ΕΤΕΣΤΑ και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Mε ομόφωνη απόφαση αποφασίσθηκε η λύση της συνεργασίας με την PIH και η αποστολή εγγράφου προς την PIH  για τη μεταβίβαση του 25% των μετοχών που είχαν αγορασθεί από την ΕΤΕΣΤΑ, ώστε να μην χαθούν τα χρήματα των Φαρμακοποιών.

Για την υλοποίηση αυτής της απόφασης  ορίσθηκε ομοφώνως ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕΣΤΑ ο κ. Κωνσταντίνος Λουράντος.

Η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΤΕΣΤΑ αποτελεί προτεραιότητα για το Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου οι Φαρμακοποιοί μέσα από διαφανείς και αποδεκτές συνεργασίες, να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν τα δεδομένα των φαρμακείων τους. 

Η αξία αυτών των δεδομένων είναι ανεκτίμητη και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στο παράλληλο πρόγραμμα που ψηφίσθηκε πρόσφατα στην Βουλή, στο άρθρο 90 αποτυπώνεται ξεκάθαρα η πρόθεση του ΕΟΠΥΥ να εκμεταλλευθεί τα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ που προέρχονται και από τα φαρμακεία, ερήμην των φαρμακοποιών.

Παράλληλα στο προσκήνιο έχουμε και την επαναδραστηριοποίηση εταιρειών που ασχολούνται με συναφή θέματα. Είναι λοιπόν χρέος μας να στηρίξουμε τη λειτουργία της ΕΤΕΣΤΑ και να ξεκινήσουμε άμεσα την ενεργοποίησή της σε ξεκάθαρες και πιο αποδοτικές βάσεις.

Η ΕΤΕΣΤΑ είναι  και θα παραμείνει εταιρεία των Φαρμακοποιών. Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων σας.

Στο νέο ξεκίνημά μας αυτό θα στηριχθούμε στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα θα επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους αλλά και τα οφέλη που πρόκειται να αποκομίσουν οι Φαρμακοποιοί.

Για τον λόγο αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα  προσκαλέσουμε σε πρώτη φάση, όλους τους Προέδρους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας για να συναποφασίσουμε και να εγκαινιάσουμε τη νέα πορεία της ΕΤΕΣΤΑ.

Οι κόποι μας δεν πρέπει να γίνουν αντικείμενο αγοραίας εκμετάλλευσης από οποιονδήποτε ιδιώτη ή Κρατικό φορέα. 

Για την ΕΤΕΣΤΑ
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Λουράντος